Op zoek naar nieuwbouw?
­

Puur Zuid
Breda

Puur Zuid
Breda

Op de locatie van Tuincentrum Van der Zwaard in het Ginneken ontwikkelt Maas-Jacobs een nieuwbouwplan met 16 grondgebonden woningen. De locatie bevindt zich op een binnenterrein tussen de Baronielaan, Burgemeester Passtoorsstraat en Cartier van Disselstraat.

Interesse?

Kijk op www.puurzuidbreda.nl voor meer informatie of volg ons op Facebook