­

Mastland
Breda

Mastland Breda

Het project Mastland is gesitueerd in Breda, in de wijk De Blauwe Kei. Het plangebied is gelegen aan Mastland 16 en een deel van Valkenierslaan 155 te Breda. Mastland 16 is momenteel in gebruik als bedrijfsperceel. De bedrijfsfunctie ter plaatse wordt beëindigd en om leegstand en verloedering van het gebouw en de buitenruimte te voorkomen, wordt de locatie herontwikkeld. Tevens wordt een deel van het woonperceel, wat momenteel in gebruik is als achtertuin, aan de Valkenierslaan 155 bij de ontwikkeling betrokken.

De ontwikkeling bestaat uit 14 grondgebonden woningen welke geheel levensloopbestendig zijn. Zoals in de huidige situatie het bedrijfsperceel ontsloten is, zal ook de nieuwbouwontwikkeling toegankelijk zijn via de entree aan Mastland 16. Aan het begin van het plangebied zal een doodlopende straat gerealiseerd worden met aan weerszijden parkeerplaatsen. Verder in het plangebied worden de 14 woningen ontwikkeld in een autovrij woonhof. Het woonhof is opgedeeld in een blok van 5 woningen én een blok van 8 woningen, alle bestaande uit één bouwlaag met een kap. Het plan voorziet één afwijkend woningtype met één bouwlaag en een plat dak.

Mastland is een ontwikkeling van SoMa Vastgoed, dit is een samenwerking tussen Maas-Jacobs Vastgoed en Somnium Real Estate.